Twitter Linked In

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn op 2 juli 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56137125.
Download HIER onze Algemene voorwaarden
Op overeenkomsten afgesloten voor 2 juli 2014 zijn de algemene voorwaarden AV Solidstep 27032012 van toepassing.