Twitter Linked In

FAQ

1. Vraag: Valt Solidstep onder de Waadi?
De Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) is sinds 1 juli 2012 van kracht, en is in het leven geroepen om uitbuiting van werknemers tegen te gaan. De Waadi is van toepassing wanneer arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld.
Antwoord: Navraag leert (o.a. Kamer van Koophandel) dat onze dienstverlening niet valt onder de Waadi. Feitelijk gezien stellen wij niet op eigen naam arbeidskrachten ter beschikking. Onze rol is die van bemiddelaar in vraag naar en aanbod van arbeid. Wij onderstrepen uiteraard het belang en nut van de Waadi. Onze partner, voor wanneer er wel sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Waadi. Voor meer informatie omtrent de Waadi zie site Kamer van Koophandel.
2. Vraag: Is Solidstep een uitzendbureau?
Om de vraag goed te kunnen beantwoorden dient duidelijk te zijn wat een “Uitzendbureau” is. Een uitzendbureau stelt uitzendkrachten ter beschikking aan bedrijven die voor tijdelijke duur (bijv. seizoenswerk) en/of voor flexibele uren (bijv. min-max) arbeidskrachten nodig hebben. De uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij het bedrijf door het uitzendbureau. Feitelijk gezien is het uitzendbureau de werkgever en risicodrager en niet het bedrijf. De uitzendkracht ontvangt salaris van het uitzendbureau. Het bedrijf betaalt het uitzendbureau een vergoeding voor de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht.
Antwoord: Nee, Solidstep is geen uitzendbureau. Solidstep bemiddelt in arbeid. Dit wil zeggen dat wij vraag naar, en aanbod van arbeid bij elkaar brengen. Simpel gesteld wij zoeken, vinden en brengen samen. Het resultaat hiervan is uiteindelijk een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever (onze opdrachtgever) en werknemer. Solidstep zendt (leent) zelf geen arbeidskrachten uit aan derden. Wij betalen geen salaris, dit verzorgt de werkgever zelf. Wij zijn geen risicodrager, dit is de werkgever zelf. Voor meer informatie omtrent uitzendbureau en uitzendkrachten zie site Lancelots.