Twitter Linked In

Even geen Solidstep..

Deze week gaat mijn blog een keer niet over een gebeurtenis in de arbeidsbemiddeling maar over de overheid en in mijn ogen de steeds groeiende afstand tussen de samenleving en de overheid. Onder de samenleving reken ik ook de ondernemers.

Aangezien het momenteel crisis is in Nederland en er in de kranten dagelijks interviews worden weergeven van politici die zich voordoen als vernieuwend en zich zelf neerzetten als touwtrekker, gebeurt er zonder het harde en vele media geschreeuw, weinig! Heel Nederland gaat langzamerhand ‘back to basic’ en neemt genoegen met minder of andere regelgeving. Flexibel is hiervoor misschien wel het juiste woord. Echter de overheid die een kartrekkers rol zou moet vervullen blijft hierin achter. Misschien kan of kunnen de politici niet mee in de veranderingen die broodnodig zijn om Nederland weer snel stabiel te krijgen. Procedures blijven procedures en er worden geen knopen doorgehakt. Zo heb ik een tweetal nieuwsitems eruit gelicht die dit in mijn ogen dit prima weergeven.

“Winkelier weer buitenspel gezet:”

Omdat er ambtelijke stukken ontbreken kan en wil de gemeenteraad geen uitspraak doen over de zondag openstelling binnen een gemeente. Het agendapunt wordt zonder verdere toelichting geschrapt en vooruitgeschoven. Aangezien deze gemeente al een jaar op dit punt achter loopt, wordt er dringend door de ondernemers verzocht om eindelijk duidelijkheid te verschaffen. De gemeenteraad geeft niet thuis! Het College heeft namelijk verzaakt om de stukken toe te sturen, terwijl alle punten al door de fractieleiders tijdens de commissievergadering waren weergegeven.

Conclusie: De gemeente heef totaal geen zicht op het belang van de ondernemer die graag duidelijkheid wil krijgen. De overheid zet zich op een voetstuk en heeft lak aan ondernemers belangen. Stukken die al bekend zijn wordt belangrijker gevonden dan de ondernemers.

Voor het complete artikel, klik hier.

 

Het andere grote debacle van afgelopen week: De Weekers show.

Je kon er niet om heen, Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën treedt af. Deze beste man heeft keer op keer verzaakt om de boel bij de belastingdienst goed in te regelen. Dhr. Weekers heeft zich laten beroven door de Bulgaren en heeft hierdoor al vier maanden lang een groep geen toeslagen uitgekeerd. Het is begrijpelijk dat er een extra maatregelen getroffen moesten worden i.v.m. de Bulgaarse fraude, maar hoe kan en mag dit vier maanden duren? Een groot gedeelte van deze groep moet waarschijnlijk leven van deze  toeslagen. U zult begrijpen dat dit dan ook grote gevolgen heeft voor de groep en zo onnodig in de moeilijkheden komen.

Wanneer dit vanuit de tegenovergestelde richting zou gebeuren, en de belastingdienst zou gedupeerd worden, volgen er meteen boetes op boetes. Zo geld dat ook voor het bedrijfsleven, wanneer er door ziekte of door het implementeren van een nieuw systeem de financiële administratie spaak loopt en daardoor  niet op tijd de omzetbelasting kunt aangeven, dan hoeft u niet te wachten op coulance vanuit de belastingdienst. Nee, u krijgt meteen een boete. Wanneer u poogt om hiervan uitleg te geven hoe dit tot stand heeft kunnen komen wordt u waarschijnlijk uitgelachen aan de telefoon. Op dat moment ligt het probleem bij de ondernemer en niet bij de belastingdienst. De belastingdienst heeft geen boodschap aan de redenen, betalen is betalen. Gedeeltelijk mee eens maar dan in beide gevallen. Waarom kan en mag de overheid zich wel al die fouten permitteren en mag een ondernemer dit niet.

Waarom altijd die betuttelende houding naar de burgers en de ondernemers. Overheid wordt volwassen. Een gedegen samenwerking komt voort uit begrip en coulance vanuit twee kanten.

Laten we samen de handschoen oppakken en samen de kar trekken. Hierbij is iedereen gebaad.

 

Frank Mateman


Laat een reactie achter