Twitter Linked In

Hervorming

De FNV is weer eens teleurgesteld… zucht!  De FNV is teleurgesteld omdat de hervorming van de arbeidscontracten met één jaar is uitgesteld. Maar is dat wel terecht en is het niet absurd dat een vakbond zich hier zo intensief mee bemoeit?

Er is door de politiek besloten dat het sociaalakkoord met één jaar wordt uitgesteld. In dit akkoord is een wet aangenomen dat het voor werkgevers minder aantrekkelijk wordt om met tijdelijke contracten te werken.  Werkgevers kunnen straks een werknemer nog maximaal twee jaar tijdelijke contracten geven, momenteel is dat drie jaar. Tevens moeten ze na deze periode in plaats van drie maanden straks zes maanden wachten voordat deze nieuwe periode in kan gaan. Kortom: minder flexibiliteit en verkorting van de duur om te onderzoeken of de werkgever daad werkelijk iemand voor langere tijd aan het werk kan houden. Bij twijfel is het daarom ook aannemelijk dat een ondernemer het risico minder snel zal nemen bij twijfel, en daardoor eerder de keus zal maken  om een andere werknemer voor tijdelijke duur aan te nemen. Dit zal weer extra kosten (inwerken, aanpassingen etc.) met zich mee brengen en in principe is het schuiven met arbeidskrachten. Wij van Solidstep zijn hier uiteraard niet rouwig om, aangezien wij ook voorzien in deze tijdelijke vacatures.

De vakbond vindt echter dat de druk meer opgevoerd moet worden bij de ondernemers en probeert dit door verkorting van de tijdelijke contracten te realiseren. Maar is dat nog wel van deze tijd? In één van mijn eerder blogs heb ik hier al eens aandacht aan besteed. Hierin heb ik vermeld dat er telkens meer vraag is naar tijdelijke flexibelere krachten. Tevens voorspellen hoogleraren dat een dienstverband in loondienst zal uitsterven en dat dit grotendeels wordt ingevuld door ZZP’rs.

Begrijpt u me goed, uiteraard moet er een bond zijn die opkomt voor de groep die nog in loondienst werkzaam zijn. Maar waarom treden deze vakbonden dan zo laat op? Is het niet een kwestie van mee gaan met de verandering en hierin van toegevoegde waarde zijn?  Anders adviseer ik de vakbonden om een politieke partij op te richten om zo hun standpunten of beter gezegd hun eigen hachje te kunnen redden.

Ik vind het belangrijk dat de politiek niet alleen hun oren laten hangen naar de bonden (die in mijn ogen niet meer in het hedendaagse arbeidsmarkt passen). Maar dat de politiek luistert naar de ondernemers die daadwerkelijk het risico nemen om iemand in dienst te nemen. Werkverschaffing en het risico nemen om personeel van werk te voorzien is geen plicht maar is een risicovolle beslissing voor een onderneming. Voer daarom de druk niet op maar probeer mee te denken met de ondernemers. Neem als bond geen lijnrechte en tegenstrijdige houding aan, maar kom als volwassen partners bij elkaar en zorg voor een goede sociale mix.

Dank.

 

Frank Mateman


Laat een reactie achter