Twitter Linked In

MKB & HR

Uit de MKB marktmonitor van TNO blijkt dat 46% van de mkbérs geen gespecialiseerde hr-medewerker zelf in dienst heeft. Veelal van de kleinere werkgevers die in het mkb actief zijn zitten zonder een hr-medewerker. Dit geeft echter niet aan dat het hr-beleid onbelangrijk wordt gevonden. 80% van deze groep zijn het namelijk niet eens met de stelling dat een hr-medewerker weinig toegevoegde waarde voor hen biedt, juist het tegenovergestelde wordt beweerd.

 

Maar waarom zijn er dan zo weinig hr medewerkers actief in het MKB?

Simpelweg omdat een hr-medewerker binnen een onderneming tussen de 0 tot 40 medewerkers te duur is. Vooral groeiende ondernemingen zien het nut en de toegevoegde waarde van een hr medewerker juist wel, maar door de groei en de focus op het behalen van doelstellingen die direct geld opleveren is er simpel weg niet altijd tijd om naar de medewerker die op dat moment de tijd en aandacht verdient te luisteren. Ook wordt er vaak niet genoeg tijd gevonden om specifiek een hr stuk uit te zoeken. Indien hier wel tijd voor vrijgemaakt wordt, dan blijkt dat het vervolg vaak uitblijft.

Case:

Een medewerker wil zich zelf verder ontplooien en wil graag weten of er een budget is voor een opleidingen. Daar komt bij dat deze medeweker een aantal vragen heeft over zijn contract en de verlenging die eraan zit te komen. Kortom een prima medewerker die met de onderneming mee denkt en bereid is om zich zelf te ontplooien.  
Zoals eerder aangegeven zijn er in MKB land weinig hr medewerkers actief. Conclusie: vaak blijven deze vragen dus onbeantwoord. Uiteraard kan de medewerker rechtstreeks met de eigenaar om tafel, maar hoe vaak komt het wel niet voor dat hij/zij op dat moment geen tijd heeft? Daar komt bij dat deze medeweker er waarschijnlijk niet alleen werkt, collega’s zullen dus ook vragen hebben die betrekking hebben op het hr vlak. Kortom: Het spreekwoord “van uitstel komt afstel” begint al te spoken in de hoofden van de medewerkers.

Doordat deze vragen niet worden beantwoord of er te weinig mee wordt gedaan, ontstaat er onrust. Deze HR vraagstukken sudderen in de onderneming en mensen gaan met minder eigenwaarden naar het werk. Het gevolg kan zijn dat mensen elders hun heil gaan zoeken, bij een onderneming waarbij het wel geregeld is! Zonde om zo goed personeel met de benodigde ervaring te verliezen, het had misschien wel met iets heel simpels verholpen kunnen worden.
Maar hoe dan wel?

Ook hierin kan een MKBer prima samenwerken met andere MKBers. Laat de ondernemingen de krachten bundelen en samen een hr medewerker verdelen over de samenwerkende MKBers. Dit scheelt in de kosten en opent wellicht in toekomst wel nieuwe deuren. Neem een hr medewerker die tevens kan verbinden, zo kunnen er in slechte maar ook in goede tijden samengewerkt worden met personeel (uitlenen/doorlenen). Dus oogkleppen af en zoek en versterk elkaar!

 Goed personeel is veel waard, stuur ze niet met een kluitje het riet in maar kom met een oplossing!
Frank Mateman


Laat een reactie achter