Twitter Linked In

Vacature naar Sollicitatiegesprek

Het CV en een mooie opgemaakte brief is verstuurd. U heeft besloten dat het glas half vol is. U krijgt goed nieuws, ze willen kennis met u maken. Het eerste sollicitatiegesprek is een feit. Gefeliciteerd!

Maar dan…Hoe ziet de vervolg procedure eruit?

Fases in een gesprek:
Speeddate:
Wanneer er veel reacties zijn op een openstaande vacature bij een werving en selectie bureau of organisatie wordt er vaker gekozen voor een korte voorselectie: speeddate.
Hierbij worden er meerdere kandidaten tegelijk uitgenodigd om een korte krachtige eerste selectie te maken. U krijgt 5 tot 10 minuten om u zelf te presenteren en u zelf te verkopen. Uit deze ronde worden er vaak twee tot drie kandidaten gekozen om verder het proces in te gaan. Deze ronde geldt als de voorronde voor het sollicitatie gesprek.

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u tijdens de speeddate de juiste snaar raakt?
Aangezien de beschikbare tijd schaars is, is het van belang om snel to- the – point te komen. Voorbereiding is hierbij van groot belang. Met een mooie lach en een goede uitstraling bent u een eind op weg maar u bent er dus nog niet. Bereidt daarom een elevator pitch voor van maximaal 40 seconden duurt. In deze cruciale 40 seconden is het van belang om uzelf zo goed mogelijk te presenteren waarom u degene bent die uw gesprekspartner zoekt.

Hoe ziet een goede elevator pitch eruit?
- Opening moet prikkelend en uitdagend zijn
- Mag maximaal 40 seconden duren (oefen dit veel)
- Breng het met passie
- U sluit af met een vraag, zo nodigt u uw gesprekspartner uit om interactie aan te gaan

Zaken die aan de orde komen tijdens uw gesprek moet altijd overeenkomen met het gestuurde CV en sollicitatiebrief. Tegenstrijdigheden zijn namelijk dodelijk. Zet een realistisch beeld van u zelf neer en verkondig geen onwaarheden.

Traditioneel gesprek
Opening:
Bereid u goed voor en bedenk wat u zou willen vertellen. Zo komt u ontspannen en zelfverzekerd over.
Bij de vraag: “vertel eens iets over u zelf”, antwoord dan ook daadwerkelijk op de vraag. Begin niet meteen over het CV en het arbeidsverleden. Denk aan hobby’s, vrijwilligerswerk, interesses, afkomst, burgerlijke staat etc. Dit is namelijk de belangrijkste fase in het gesprek.

Hoofdfase:
In deze fase komen de kerncompetenties van de vacature aanbod. Als het goed is zijn de kerncompetenties bekent en bezit u in grote lijnen deze kerncompetenties. Aan u om dit te bekrachtigen. Alleen benoemen dat u aan deze eisen voldoet is uiteraard niet voldoende. U zult dit moeten onderbouwen met voorbeelden en een link moeten gaan leggen met de vacature waarvoor u solliciteert.

Gebruik de STAR methodiek als voorbereiding en maak er een goed lopend geheel van. Wanneer u deze methodiek hanteert, zullen er automatisch vragen ontstaan. U zal gaan ervaren dat er een inhoudelijk gesprek opgang komt. Let hierbij op uw houding.
De STAR methodiek:

Situatie: Wat speelde er
Taak: Wat waren je taken
Activiteit: Wat heeft u concreet gezegd of gedaan
Resultaat: Wat is de uitkomst hiervan?

Afsluiting:
Deze fase is een prima gelegenheid om uw vragen te stellen. Vaak vinden mensen dit onwennig om te doen, bang dat ze hiermee een verkeerde indruk achter laten. Onzin! Stel vragen waarop u graag een antwoord wil.

Kortom:
- Zorg dat uw eigen CV en Inhoud van de brief niet uw vijand wordt
- Vertel alleen waarheden en ga niet bluffen
- Formuleer concreet, kort en bondig
- Gebruik voorbeelden uit het verleden i.c.m de STAR Methodiek

Succes

Frank Mateman


Laat een reactie achter