Twitter Linked In

De volgende stap… Arbeidsbemiddeling in de horeca

Met trots presenteer ik… mijzelf! Daniël van den Heuvel, eerste afstudeerder bij Solidstep. Ik studeer Commerciële Economie aan Saxion Hogeschool Enschede. Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek bij Solidstep VOF | Arbeidsbemiddeling.

Het onderzoek dat ik uitvoer voor mijn afstudeeropdracht: ‘Op welke wijze kan Solidstep met haar huidige bedrijfsvoering de horecabranche in Twente betreden om dit in te zetten als extra afzetkanaal’.

De horecabranche in Twente is weer groeiende en het aantal vacatures blijft stabiel. Onder de horecabranche versta ik: drankensector, fastservicesector, restaurantsector, hotelsector en partycatering. Een mooie branche waar kansen liggen voor Solidstep.

Op dit moment ben ik op de helft van mijn onderzoek. Het intern onderzoek is afgerond en richt mij nu op het externe onderzoek. Ik zal mijn eerste bevindingen met u delen.

Het intern onderzoek is onder andere gericht op de bedrijfsvoering van Solidstep. Het zelfbeeld van Solidstep en de uitvoering hiervan. Bij het onderzoeken naar de kernkwaliteiten van Solidstep kwam ik tot de volgende kwaliteiten:
• Flexibel
• Eenvoud
• Transparant

Deze kernkwaliteiten komen bij mijn intern onderzoek continu terug. Zowel in Solidstep haar bedrijfsvoering als omgang met de klant. Solidstep geeft volledige openheid van zaken in haar handelen en verdienmodel. Dit naar zowel opdrachtgever, kandidaat, als naar mij. Ze zijn duidelijk en maken het niet te ingewikkeld. Tevens staat Solidstep open voor ontwikkelingen en andermans ideeën.

Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de horecabranche? Iedereen weet dat het moeilijke tijden zijn. Toch bieden deze tijden ook kansen. Bij het extern onderzoek dat gericht is op de horecabranche, ben ik op zoek naar de kritische succes factoren in de horecabranche.

Wanneer de kernkwaliteiten van Solidstep aansluiten op de kritische succes factoren in de horecabranche is er een duurzaam concurrentievoordeel. Met deze duurzame concurrentievoordeel wil ik Solidstep de horecabranche laten betreden.

Vanaf volgende week begin ik met mijn kwalitatief onderzoek en ga ik specialisten in de branche interviewen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van deze specialisten in de horecabranche. Enkele vragen die bij mij opkomen zijn: Hoe zien zij de toekomst? Hoe vullen zij vacatures nu? Zijn ze bekend met het Pay What You Want principe? Wat vinden zij van de kwaliteit van haar werknemers?

Genoeg te doen dus om mijn afstudeeronderzoek te laten slagen. Ik zal u op de hoogte houden en zodra ik het onderzoek heb afgerond zal ik de resultaten met u delen. Normaal worden resultaten van een afstudeeronderzoek niet gedeeld en is het bedoeld voor het bedrijf waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Echter laat Solidstep mij hier vrij in, ook hier wil Solidstep transparant in zijn.

Wanneer u tips, opmerkingen of ideeën heeft, dan hoor ik dat graag.

Daniël van den Heuvel


Laat een reactie achter